Potvrda o sklopljenom ugovoru

U skladu s čl. 69. Zakona o zaštiti potrošača trgovac Kruna Mode d.o.o. potrošaču dostavlja sljedeću

POTVRDU O SKLOPLJENOM UGOVORU

Naziv i sjedište trgovca: Kruna Mode d.o.o., Gundulićeva 26/a, 21000 Split, OIB: 89549639771, tel. +385 (0) 21 380 255, email: webshop@krunamode.hr

Predmet ugovora: opis artikla s maloprodajnom cijenom nalazi se u dokumentu „Potvrda narudžbe“ koja je poslana kupcu zajedno s ovom potvrdom o sklopljenom ugovoru.

Troškove prijevoza, dostave ili poštanskih usluga za robu koju potrošač naruči korištenjem sredstava daljinske komunikacije snosi potrošač za narudžbe unutar teritorija Republike Hrvatske.

Robu naručenu sredstvima daljinske komunikacije potrošač je dužan platiti pouzećem, kreditnom karticom, uplatom na račun.

Naručenu robu Kruna Mode d.o.o. će isporučiti potrošaču putem dostavne službe.

Potrošač može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku, bez navođenja razloga.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora obavijestiti trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona te adresu elektroničke pošte) ili može koristiti obrazac za jednostrani raskid ugvora koji se nalazi na mrežnoj stranici trgovca, ovdje.

Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

U slučaju jednostranog raskida ugovora elektroničkim putem trgovac će bez odgađanja poslati potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu.

Povrat novca će biti izvršen tek nakon što trgovcu roba bude vraćena. Povrat novca bit će izvršen uplatom na račun potrošača.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi nastale troškove povrata robe. Troškove povrata snosi trgovac.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu trgovcu, odnosno dostavnoj službi koju je trgovac ovlastio za primanje robe.

U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju trgovac nije obavezan prihvatiti povrat takve robe.

Potrošač ima pravo podnijeti pritužbu – pisani prigovor putem pošte na naprijed navedenu adresu ili na e-mail: webshop@krunamode.hr. Kruna Mode d.o.o. odgovorit će na pritužbu u roku od 14 dana od dana primitka.

Potrošač je sukladno dostupnim mu predugovornim obavijestima slanjem narudžbe izričito potvrdio da ispunjenje ugovora započinje uz njegov izričiti prethodni pristanak te da je obaviješten o pravu na jednostrani raskid ugovora, da su mu upute i obrazac za jednostrani raskid ugovora dostupni na mrežnoj stranici trgovca, te se smatra da su mu predane, kao i da prihvaća odredbe predočenih mu predugovornih obavijesti kao sastavni dio ugovora o kupnji.